رشد ناامیدکننده تعداد مشترکان فیبرنوری در کشور
۰۷ مرداد ۱۴۰۱

رشد ناامیدکننده تعداد مشترکان فیبرنوری در کشور

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// بازار اینترنت ایران رو به اشباع؛ کاهش مشترکان اینترنت ثابت و کندی روند رشد مشترکان اینترنت همراه/ رشد ناامیدکننده تعداد مشترکان فیبرنوری در کشور