روابط عمومی الکترونیک
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

روابط عمومی و استفاده از ابزارهای جدید

روابط عمومی و استفاده از ابزارهای جدیدبه گزارش روابط عمومي هنر هشتم به نقل از تصویر روز،پیشرفت سریع تکنولوژی و بوجود آمدن فناوری های نوین،نفوذ کامپیوتر و اینترنت در میان زندگی خصوصی مردم واستفاده همه گیر از این تکنولوژی ها و فناوری ها باعث شده مخاطبان ، نیاز ها و سلیقه های آنها در صدر برنامه ریزی های شرکت ها و فعالان در اقتصاد قرار گیرد.