روابط عمومی نوشتاری و فنون رسانه ای
روابط عمومی نوشتاری و فنون رسانه ای 14 اکتبر 2018
کتاب برگزیده جامعه روابط‌عمومی آمریکا منتشر شد:

روابط عمومی نوشتاری و فنون رسانه ای

انتشارات کارگزار روابط عمومی، چاپ اول کتاب «روابط عمومی نوشتاری و فنون رسانه ای»، نوشته دنیس ال ویلکاکس و لارنس نولت را با مشارکت و حمایت روابط عمومی بانک صادرات ایران در 287 صفحه منتشر و روانه بازار کرد.