روابط عمومی های منطقه یک کشور
تهران میزبان گردهمایی روابط عمومی های منطقه یک کشور است ۱۶ مرداد ۱۳۹۷

تهران میزبان گردهمایی روابط عمومی های منطقه یک کشور است

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران از برگزاری گردهمایی مدیران کل روابط عمومی استانداری های منطقه یک کشور در روز سه شنبه به میزبانی این استان خبر داد.