روحانی
روحانی و لیگ برتر روابط عمومی ها ۱۳ تیر ۱۳۹۷

روحانی و لیگ برتر روابط عمومی ها

روابط عمومی ها در ساختار سازمانی، جایگاه محکمی ندارند و حتی با تغییراتی که در سطح وزارتخانه ها و سازمان ها در تغییر این جایگاه از اداره کل روابط عمومی به مرکز اطلاع رسانی اتفاق افتاد هم کمکی به تقویت جایگاه این واحد، نشد.