روزنامه نگاران
از عنوان «روزنامه نگاری نوین» برای اشاره به شبکه های اجتماعی خودداری کنيد 23 سپتامبر 2018

از عنوان «روزنامه نگاری نوین» برای اشاره به شبکه های اجتماعی خودداری کنيد

برای کاستن از شکاف میان روزنامه نگاری دیجیتال و سنتی، روزنامه نگاران باید از به کارگیری لفظ روزنامه نگاری نوین برای اشاره به شبکه های اجتماعی خودداری کنند، چرا که سایت هایی مانند فیس بوک و توییتر به ابزار کار روزنامه نگاری سنتی تبدیل شده اند.

حمایت گروه های روابط عمومی و بازاریابی امریکا از روزنامه نگاران 26 آگوست 2018

حمایت گروه های روابط عمومی و بازاریابی امریکا از روزنامه نگاران

انجمن روابط عمومی امریکا و نه گروه ارتباطی و گروه های بازاریابی دیگر، حمایت خود را از قدرت چهارم در آمریکا اعلام نمودند.