روزنامه نگاری پهباد
کاربردهای روزنامه نگاری پهباد/ مزایا و راهکارها 15 سپتامبر 2018
مقالات روابط عمومی

کاربردهای روزنامه نگاری پهباد/ مزایا و راهکارها

هواپیماهای بدون سرنشین نسبت به هلیکوپتر بسیار ارزانتر هستند و امکان پوشش هوایی را به اتاق خبر و روزنامه نگاری را می دهد که سابقا گرانتر تمام می شد. یک هواپیمای بدون سرنشین حدود 1000 دلاری روزنامه نگاران را قادر می سازد تا کارهای زیادی را بالا انجام دهند، از جمله:

نگرانی های روزنامه نگاری پهباد 27 آگوست 2018
تازه های روابط عمومی

نگرانی های روزنامه نگاری پهباد

بزرگترین مانع برای پذیرش گسترده هواپیماهای بدون سرنشین در روزنامه نگاری، محیطی پیچیده نظارتی حول استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین، در کنار مسایل اخلاقی حول نگرانی های تخطی از حریم خصوصی است.