رویکردهای نوین کاربردی خلاقیت در روابط‌عمومی
کتاب «رویکردهای نوین کاربردی خلاقیت در روابط‌عمومی» منتشر شد 18 اکتبر 2018
همراه با کتاب

کتاب «رویکردهای نوین کاربردی خلاقیت در روابط‌عمومی» منتشر شد

کتاب «رویکردهای نوین کاربردی خلاقیت در روابط‌عمومی» به کوشش حسن بشیر و مهدی باقریان در 234 صفحه توسط انتشارات کارگزار روابط عمومی منتشر شد.