رییس سازمان سینمایی
پایان سلطه باند خانه سینما و اصلاح‌طلبان بر سینمای کشور 23 اکتبر 2018

پایان سلطه باند خانه سینما و اصلاح‌طلبان بر سینمای کشور

«حسین انتظامی» چهره نزدیک به اصولگرایان و با سابقه مطبوعاتی، رییس سازمان سینمایی می‌شود.