زامياد
اقدامات شركت زامياد براي از بين بردن واسطه هاي بازار قطعات يدكي 02 آگوست 2018
مديرعامل شركت زامياد تشريح كرد:

اقدامات شركت زامياد براي از بين بردن واسطه هاي بازار قطعات يدكي

مدیرعامل شركت زامياد به تشريح برنامه‌های اين شركت در راستاي عرضه مستقيم قطعات اصلي خودرو پرداخت.