سالن وزارت راه و شهرسازی
همایش مسئولیت اجتماعی شرکتی و فرهنگ سازمانی بر گزار می شود 15 نوامبر 2018

همایش مسئولیت اجتماعی شرکتی و فرهنگ سازمانی بر گزار می شود

همایش مسئولیت اجتماعی شرکتی و فرهنگ سازمانی و تأثیر آن ها بر تعاملات اقتصادی، شنبه 10 آذر ماه سال جاری در محل سالن وزارت راه و شهرسازی برگزار می شود.