سرمایه گذاری در بازار سرمایه با دید بلند مدت
۲۲ مهر ۱۴۰۰

بهمنی راد:سرمایه گذاری در بازار سرمایه با دید بلند مدت

سرمایه گذاری در بازار سرمایه با دید بلند مدت به گزارش “پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم” طی مصاحبه با مسعود بهمنی راد : شرایط نوسانی بازار سهام در ماه های اخیر و پس از رشد شتابان صورت گرفته در سال گذشته نشان از ترس عمومی و وجود ابهامات متعدد دارد. این ابهامات به دلیل […]