سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شورای عالی استان ها
انتصاب سرپرست روابط عمومی استانداری هرمزگان 10 آوریل 2019

انتصاب سرپرست روابط عمومی استانداری هرمزگان

استاندار هرمزگان با صدور حکمی در نشست شورای اداری استان «فاطمه رکن الدینی» را به سمت سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل این استانداری منصوب کرد.

بابایی سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری تهران شد 31 اکتبر 2018
انتصابات

بابایی سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری تهران شد

استاندار تهران در حکمی «امین بابایی» را به سمت سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران منصوب کرد.

انتصاب سرپرست اداره کل روابط عمومی و بین الملل شورای عالی استان ها 26 سپتامبر 2018
انتصابات

انتصاب سرپرست اداره کل روابط عمومی و بین الملل شورای عالی استان ها

مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها در حکمی امیرحسین شمشادی را به سمت سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شورای عالی استان ها منصوب کرد.