سرپرست امور روابط عمومی و حوزه مدیریت
سعید معادی سرپرست امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک توسعه تعاون شد 22 اکتبر 2018
انتصابات

سعید معادی سرپرست امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک توسعه تعاون شد

طی حکمی از سوی مدیرعامل بانک توسعه تعاون، سعید معادی به‌ عنوان مشاور مدیرعامل و سرپرست امور روابط عمومی و حوزه مدیریت این بانک معرفی شد.