سرپرست روابط عمومی استانداری مازندران
سرپرست روابط عمومی استانداری مازندران منصوب شد ۰۸ دی ۱۳۹۷
انتصابات

سرپرست روابط عمومی استانداری مازندران منصوب شد

«عباس مهدوی» در حکمی از سوی احمد حسین زادگان استاندار مازندران به عنوان سرپرست روابط عمومی استانداری منصوب شد.