سرپرست مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه
نقش روابط عمومی در ایجاد سرمایه اجتماعی 06 نوامبر 2018
یادداشت

نقش روابط عمومی در ایجاد سرمایه اجتماعی

علی اصغر احمدزاده کارشناس ارشد ارتباطات؛ سرپرست مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه - یکی از مطالباتی که همواره از سوی مردم، خصوصا در دو دهه اخیر در ایران، مطرح شده و می‌شود، موضوع شفافیت روسای جمهور، وزرا، نمایندگان و در مجموع حاکمان سیاسی کشور است که مع‌الاسف طی چند سال اخیر، این مطالبه به‌صورت جدی پیگیری نشده است.