سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری رشت
معرفی سرپرست جدید مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری رشت 24 جولای 2019

معرفی سرپرست جدید مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری رشت

طی حکمی از سوی ناصر حاج محمدی شهردار رشت، علیرضا قانع به عنوان سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری رشت منصوب شد.