سلسله نشست های «نقد و اندیشه»
کسانی که در تولید محتوای فضای مجازی کوتاهی داشته اند منتقد شده اند 22 دسامبر 2018

کسانی که در تولید محتوای فضای مجازی کوتاهی داشته اند منتقد شده اند

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه قطار پرسرعت فناوری منتظر ما نمی ماند تا برای آن محتوا تولید کنیم و سواد رسانه ای و تفکر نقاد را توسعه دهیم، تاکید کرد: اگر باید کاری انجام دهیم، در حین حرکت و سرعتی که وجود دارد باید آن را انجام دهیم.