سمنان
برقراری ارتباط مؤثر و هدفمند ویژگی روابط عمومی‌ها است 03 اکتبر 2018
عضو هیئت‌مدیره انجمن روابط عمومی ایران:

برقراری ارتباط مؤثر و هدفمند ویژگی روابط عمومی‌ها است

سمنان- عضو هیئت‌مدیره انجمن روابط عمومی ایران درباره ویژگی‌های یک روابط عمومی خوب، گفت: برقراری ارتباط مؤثر و هدفمند ویژگی روابط عمومی برتر محسوب می‌شود.