سمینار آموزشی شناخت افکار عمومی
برگزاری سمینار آموزشی شناخت افکار عمومی ویژه مدیران روابط عمومی و رسانه ها 01 آگوست 2018

برگزاری سمینار آموزشی شناخت افکار عمومی ویژه مدیران روابط عمومی و رسانه ها

مدیرعامل انجمن روابط عمومی استان کرمان گفت: سمینار آموزشی شناخت افکار عمومی از سمینارهای تعریف شده مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که به مدت ۲۴ ساعت برگزار می شود.