سومین رخداد ملی بررسی مسائل و چالش های روابط عمومی
فراخوان مقاله سومین رخداد ملی بررسی مسائل و چالش های روابط عمومی 03 فوریه 2019

فراخوان مقاله سومین رخداد ملی بررسی مسائل و چالش های روابط عمومی

همزمان با گرامیداشت «روز ملی روابط عمومی»، «سومین رخداد ملی بررسی مسائل و چالش های روابط عمومی» به همت موسسه کارگزار روابط عمومی، 11 اردیبهشت ماه سال 1398 در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود.