سیدعباس صالحی
تأکید صالحی بر نقش مهم روابط‌عمومی‌ها در افزایش اعتماد اجتماعی 12 نوامبر 2018

تأکید صالحی بر نقش مهم روابط‌عمومی‌ها در افزایش اعتماد اجتماعی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه روابط عمومی‌ها در سازمان‌ها و نهادهای مختلف قدرت جریان‌سازی در میان افکار عمومی دارند، گفت: روابط عمومی‌ها کارکرد و مسئولیت سنگینی دارند و مهمترین مشکل آن‌ها از لحاظ سختی کار ایجاد توازن و تعادل در حوزه‌های مختلف است.