سیدعلی محققی
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد 02 مارس 2019
انتصابات

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد

در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، «سیدعلی محققی» به سمت «رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی این وزارت» منصوب شد.