سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در حکمی حسین زاده قشمی را به سمت مدیرکل دفتر ارتباطات این وزارتخانه منصوب کرد.
۲۲ آذر ۱۴۰۰

سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در حکمی حسین زاده قشمی را به سمت مدیرکل دفتر ارتباطات این وزارتخانه منصوب کرد.

انتصاب در وزارت صمت سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در حکمی حسین زاده قشمی را به سمت مدیرکل دفتر ارتباطات این وزارتخانه منصوب کرد. به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم به نقل از ایسنا به نقل از شاتا، حسین زاده قشمی پیش از این سوابقی همچون مدیر رسانه، […]