سید پیروز موسوی
رئیس روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تغییر کرد 29 نوامبر 2018
انتصابات

رئیس روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تغییر کرد

طی حکمی از سوی سید پیروز موسوی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، مجتبی عوض زاده به عنوان رییس روابط عمومی و امور فرهنگی این سازمان منصوب شد.