شرکتهای نرم‌افزاری
عملکرد شرکت‌ها نیاز به نظارت عمومی نیز دارد 26 دسامبر 2018

عملکرد شرکت‌ها نیاز به نظارت عمومی نیز دارد

ما با یک فاصله ۱۰ ساله از تکنولوژی روز دنیا به اهمیت داده‌های بزرگ پی بردیم و دیگر در برابر پیشرفت دنیا موضع انفعالی نداریم و با مدیریت هوشمند داده‌ها گام بزرگی رو به جلو برداریم.