شرکت آمازون
افزایش فعالیت مزرعه‌های کلیک 02 آگوست 2018
سود سه‌ماهه آمازون از ۲ میلیارد دلار هم فراتر رفت؛

افزایش فعالیت مزرعه‌های کلیک

سود سه ماهه‌ دوم سال ۲۰۱۸ آمازون برای اولین بار از ۲ میلیارد دلار تجاوز کرد و نسبت به سال گذشته، یک هزار و ۲۰۰ درصد افزایش یافت.