شست تخصصی اخبار دروغ تهدیدی برای ثبات جهان معاصر
۰۵ آبان ۱۳۹۷

گزارش برگزاری نشست تخصصی اخبار دروغ تهدیدی برای ثبات جهان معاصر در باکو

نشست تخصصی اخبار دروغ تهدیدی برای ثبات جهان معاصر در چارچوب ششمین اجلاس جهانی بشردوستانه باکو، با حضور مدیران و نمایندگان رسانه های منطقه و جهان و کارشناسان شاخته شده مطبوعات دنیا در هتل آبشرون باکو جریان برگزار شد.