شست تخصصی اخبار دروغ تهدیدی برای ثبات جهان معاصر
گزارش برگزاری نشست تخصصی اخبار دروغ تهدیدی برای ثبات جهان معاصر در باکو 27 اکتبر 2018

گزارش برگزاری نشست تخصصی اخبار دروغ تهدیدی برای ثبات جهان معاصر در باکو

نشست تخصصی اخبار دروغ تهدیدی برای ثبات جهان معاصر در چارچوب ششمین اجلاس جهانی بشردوستانه باکو، با حضور مدیران و نمایندگان رسانه های منطقه و جهان و کارشناسان شاخته شده مطبوعات دنیا در هتل آبشرون باکو جریان برگزار شد.