ششمین جشنواره روابط‌عمومی‌های صنعت بیمه کشور
روابط عمومی بیمه‌ کوثر برتر شد 06 دسامبر 2018

روابط عمومی بیمه‌ کوثر برتر شد

شرکت بیمه کوثر در رشته پژوهش ‌های اجتماعی عنوان روابط عمومی برتر صنعت بیمه را کسب کرد.