صنعت بیمه کشور
نشست شورای هماهنگی روابط عمومی های صنعت بیمه کشور برگزار شد ۱۰ مرداد ۱۳۹۷

نشست شورای هماهنگی روابط عمومی های صنعت بیمه کشور برگزار شد

نشست شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی صنعت بیمه کشور با حضور حجت بهاری فر و دکتر مصطفی زندی و به میزبانی بیمه "ما" برگزار شد.