صنعت گاز
۱۰۰ خبرنگار از ۷۰ رسانه داخلی و خارجی، نشست خبری نمایشگاه صنعت گاز را پوشش می دهند 26 ژوئن 2018
تصویری روشن از اهمیت و جایگاه ایران در انرژی دنیا:

۱۰۰ خبرنگار از ۷۰ رسانه داخلی و خارجی، نشست خبری نمایشگاه صنعت گاز را پوشش می دهند

نشست خبری اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران (2018 IRGS) توسط 100 خبرنگار از 70 رسانه داخی و خارجی پوشش و اطلاع رسانی می شود که حضور گسترده اصحاب رسانه، تصویری روشن از جایگاه و اهمیت ایران در بازار انرژی دنیا به ویژه موضوع گاز است.