طراح فیلترینگ
۲۱ مهر ۱۳۹۷

قصاب اینترنت برکنار شد

عبدالصمد خرم‌آبادی از طراحان فیلترینگ گسترده اینترنت، از معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور برکنار شد.