طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد
۲۹ فروردین ۱۴۰۱

طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد 

طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم://  با نامه رئیس مجلس شورای اسلامی، طرح جنجالی موسوم به «صیانت» جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد. با نامه رئیس مجلس شورای اسلامی، طرح جنجالی موسوم به «صیانت» جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد. […]