طی حکمی از سوی دکتر کریم سلحشور رئیس دانشگاه صنعت نفت، مصظفی شری زاده به عنوان سرپرست روابط‌عمومی این دانشگاه منصوب گردید.
۰۴ دی ۱۴۰۰

طی حکمی از سوی دکتر کریم سلحشور رئیس دانشگاه صنعت نفت، مصظفی شری زاده به عنوان سرپرست روابط‌عمومی این دانشگاه منصوب گردید.

انتصاب سرپرست روابط عمومی دانشگاه صنعت نفت طی حکمی از سوی دکتر کریم سلحشور رئیس دانشگاه صنعت نفت، مصظفی شری زاده به عنوان سرپرست روابط‌عمومی این دانشگاه منصوب گردید. پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم –|| طی حکمی از سوی دکتر کریم سلحشور رئیس دانشگاه صنعت نفت، مصظفی شری زاده به عنوان سرپرست روابط‌عمومی این دانشگاه منصوب گردید. […]