طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، محمد منصور عظیم‌زاده اردبیلی به سمت سرپرست اداره‌کل ارتباطات و نظارت مردمی این سازمان منصوب شد.
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، محمد منصور عظیم‌زاده اردبیلی به سمت سرپرست اداره‌کل ارتباطات و نظارت مردمی این سازمان منصوب شد.

انتصاب سرپرست اداره کل ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین‌اجتماعی  پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم–|| طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، محمد منصور عظیم‌زاده اردبیلی به سمت سرپرست اداره‌کل ارتباطات و نظارت مردمی این سازمان منصوب شد. به گزارش روابط‌عمومی سازمان تامین‌اجتماعی، در متن حکم صادر شده از سوی دکتر میرهاشم موسوی آمده است: نظر به […]