عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۰۵ آبان ۱۳۹۷

جشنواره مطبوعات امسال برگزار نمی‌شود

عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز چهارشنبه اعلام کرد که به دلیل شرایط اقتصادی امسال جشنواره مطبوعات برگزار نخواهد شد.