عباس مهدوی
سرپرست جدیداداره کل روابط عمومی استانداری مازندران معرفی شد 02 ژانویه 2019
انتصابات

سرپرست جدیداداره کل روابط عمومی استانداری مازندران معرفی شد

طی حکمی از سوی مجید حسین زادگان استاندار مازندران «عباس مهدوی» به سمت سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری مازندران معرفی شد.

سرپرست روابط عمومی استانداری مازندران منصوب شد 29 دسامبر 2018
انتصابات

سرپرست روابط عمومی استانداری مازندران منصوب شد

«عباس مهدوی» در حکمی از سوی احمد حسین زادگان استاندار مازندران به عنوان سرپرست روابط عمومی استانداری منصوب شد.