عربستان سعودی
داووسِ بلایای روابط عمومی ۰۶ آبان ۱۳۹۷

داووسِ بلایای روابط عمومی

سازمان دهندگان مجمع جهانی اقتصاد از کاربران «برند» داووس درخواست کرده اند دیگر از نام این برند استفاده نکنند که احتمالاً دلیل این امر، به نام برند "داووس صحرا" (Davos in the Desert) عربستان سعودی باز می گردد.

لندن قطب روابط عمومی عربستان سعودی و کمپین‌های تأثیر رسانه‌ای ریاض ۲۹ مهر ۱۳۹۷
مقالات روابط عمومی

لندن قطب روابط عمومی عربستان سعودی و کمپین‌های تأثیر رسانه‌ای ریاض

تحقیقات روزنامه گاردین نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر لندن به قطب روابط عمومی عربستان سعودی و کمپین‌های تأثیر رسانه‌ای ریاض تبدیل شده و شرکت‌های انگلیس در ازای تلاش برای بهبود وجهه پادشاهی آل سعود میلیون‌ها پوند از این کشور دریافت کرده‌اند.