عصر مجازی
مصاحبه با حسن نمکدوست درباره روزنامه‌نگاری در عصر مجازی ۲۹ مهر ۱۳۹۷

مصاحبه با حسن نمکدوست درباره روزنامه‌نگاری در عصر مجازی

این روزها که شبکه‌های اجتماعی نقش پررنگی را در دنیای رسانه به خود اختصاص داده‌اند، یکی از مسائل و دغدغه‌های عمومی چگونگی عملکرد اهل رسانه و روزنامه‌نگاران در این شبکه‌هاست. طی ماه‌های اخیر بارها شاهد بوده‌ایم که یک خبر یا عکس یا رخداد به یکباره به موجی عظیم در دنیای رسانه و افکار عمومی بدل شده و شبکه‌های اجتماعی ساعت‌ها و روزها به آن پرداخته‌اند.