عضو ارشد کمیسیون فرهنگی مجلس
۱۲ دی ۱۳۹۷

ورود روابط عمومی وزارت ارتباطات در حوزه‌ مسائل نرم افزاری غیرقانونی است

عضو ارشد کمیسیون فرهنگی مجلس، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فقط مسئولیت زیرساخت و سخت افزار را بر عهده دارد و نه نرم افزار را، اما متأسفانه در حوزه‌ مسائل نرم افزاری دخالت می‌کنند، ورود پیدا کرده و سفارش کار هم می‌دهند.