عضو شورای عالی فضای مجازی
۰۷ مهر ۱۳۹۷
عاملی در رونمایی از کتاب «فلسفه فضای مجازی»:

از «شبکه ملی اطلاعات» سوءبرداشت شد و آن را «اینترنت ملی» نامیدند!

یک عضو شورایعالی فضای مجازی ضمن اشاره به ظرفیت‌های موجود در این فضا برای جلوگیری از فساد، سوءبرداشت صورت گرفته از «پروژه شبکه ملی اطلاعات» و معرفی آن به «اینترنت ملی» را خسارت‌بار خواند.