عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۰۱ دی ۱۳۹۷

مردم و مسئولان نگهبانان آب، خاک، حیات وحش و محیط زیست کشور باشند

مدیرکل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اهمیت آموزش و گفتمان سازی برای حفاظت محیط زیست کشور گفت: مردم و مسئولان نگهبانان آب، خاک، حیات وحش و محیط زیست کشور باشند.