علیرضا عبداللهی‌نژاد
ضرورت حمایت مادی و معنوی از روابط‌عمومی‌ها ۰۴ شهریور ۱۳۹۷
مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

ضرورت حمایت مادی و معنوی از روابط‌عمومی‌ها

مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ضرورت حمایت مادی و معنوی از روابط‌عمومی‌ها تاکید کرد و از برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره روابط‌عمومی‌‎های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد.