فاطمه شهرزاد بخشایش
فرآیند خلاقیت درمدیریت ۲۵ مهر ۱۳۹۷
دانستنی های روابط عمومی

فرآیند خلاقیت درمدیریت

فاطمه شهرزاد بخشایش - در باره فرآیند خلاقیت، نظریات مختلفی عرضه شده است که به دو مورد آن اشاره کردیم. الگوی معروف حل خلاق مسائل اسبورن- پارنز نیز می‌تواند در حل مسائل مدیریتی نقش مؤثری ایفا کند.

پاره‌ای قواعد برای توسعه راه حل‌های ممکن ۲۲ مهر ۱۳۹۷
مقالات روابط عمومی

پاره‌ای قواعد برای توسعه راه حل‌های ممکن

فاطمه شهرزاد بخشایش - اگر به خوبی ایده‌های دیگران توجه نکنید، قادر نخواهید بود، بخوبی آن ایده‌ها را ارزیابی کنید. همچنین ممکن است ایده‌های خود را که شاید دیگران الهام بخش آن باشند نیز از دست بدهید.