فرآیند خلاقیت درمدیریت
فرآیند خلاقیت درمدیریت 17 اکتبر 2018
دانستنی های روابط عمومی

فرآیند خلاقیت درمدیریت

فاطمه شهرزاد بخشایش - در باره فرآیند خلاقیت، نظریات مختلفی عرضه شده است که به دو مورد آن اشاره کردیم. الگوی معروف حل خلاق مسائل اسبورن- پارنز نیز می‌تواند در حل مسائل مدیریتی نقش مؤثری ایفا کند.