فرماندار شهرستان قرچک
پیام فرماندار شهرستان قرچک به مناسبت هفته بهزیستی و تأمین اجتماعی ۲۲ تیر ۱۳۹۸

پیام فرماندار شهرستان قرچک به مناسبت هفته بهزیستی و تأمین اجتماعی

فرماندار شهرستان قرچک به مناسبت هفته بهزیستی و تأمین اجتماعی پیامی صادر کرد.

افرادی که مخالف نشاط جامعه هستند باید در قبال معضلات اجتماعی پاسخگو باشند ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
فرماندار قرچک:

افرادی که مخالف نشاط جامعه هستند باید در قبال معضلات اجتماعی پاسخگو باشند

فرماندار شهرستان قرچک، گفت: برنامه های نشاط اجتماعی از بسیاری آسیب‌های اجتماعی و افسردگی در بین جوانان جلوگیری می کند، اینکه اصرار بر برگزاری این برنامه ها وجود دارد و برخی مخالفت دارند، باید در مقابل بروز بسیاری از معضلات اجتماعی پاسخگو باشند.