فرهنگ سرای فناوری اطلاعات
دومین نشست تخصصی شب های فناوری با موضوع انسان و فناوری 15 مه 2019

دومین نشست تخصصی شب های فناوری با موضوع انسان و فناوری

دومین نشست تخصصی شب های فناوری با موضوع انسان و فناوری شنبه ۲۸ اردیبهشت ١٣٩٨، از ساعت ۱۶ الی ١٩ در فرهنگ سرای فناوری اطلاعات برگزار می شود.