فضای مجازی
نقش شورای هماهنگی روابط عمومی ها در کنترل شایعه موثر است ۱۲ آذر ۱۳۹۷
مدیرکل اقتصاد و دارایی یزد:

نقش شورای هماهنگی روابط عمومی ها در کنترل شایعه موثر است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی یزد گفت: نقش شورای هماهنگی روابط عمومیها و روابط عمومی دستگاه های اجرایی در کنترل و کاهش اثرهای مخرب شایعه بویژه در فضای مجازی، مهم و حائز اهمیت است.

نقش روابط عمومی دانشگاه ها در فضای تحریم ۲۸ مهر ۱۳۹۷
قائم مقام وزیر علوم خبر داد:

نقش روابط عمومی دانشگاه ها در فضای تحریم

قائم مقام وزیر علوم در نشست دبیران شورای هماهنگی روابط عمومی دانشگاه‌ها بر استفاده روابط عمومی ها از پتانسیل‌های فضای مجازی تأکید کرد.