فیلترینگ
فیلترینگ در روزهای آینده سخت تر می شود ۰۳ دی ۱۳۹۷

فیلترینگ در روزهای آینده سخت تر می شود

فیلترینگ طی روزهای آینده سخت تر خواهد شد و ما هم در این موضوع نقشی نداریم.

«خانواده» خط مقدم مغفول مانده حوزه سواد رسانه ای ۰۲ مهر ۱۳۹۷
در نشست بررسی «چالش های خانواده در حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی» مطرح شد:

«خانواده» خط مقدم مغفول مانده حوزه سواد رسانه ای

نشست علمی «بررسی چالش های خانواده در حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی» برگزار و بر ضرورت برنامه ریزی برای مصون سازی خانواده ها در حوزه مواجه با فضای رسانه ای شده، تاکید شد.