فین‌تک
فرصتی برای گردهم‌آیی بازیگران اکوسیستم استارت‌آپی 26 ژوئن 2018
جشنواره بزرگ فین‌تک ایران؛

فرصتی برای گردهم‌آیی بازیگران اکوسیستم استارت‌آپی

همزمان با چهارمین نمایشگاه بین‌المللی تراکنش، دومین جشنواره بزرگ فین‌تک ایران نیز برگزار می‌شود. نخستین دوره این جشنواره، در حاشیه ‌ITE 2017 برگزار شد.